EPP材料网

咱EPP人自己的家园

产品重量出现问题,过高或过低——EPP成型时遇见的问题及解决方案(八)

更新时间:2021-11-04 17:43:28点击:

关键词:EPP  EPP成型  粒子


EPP

   

   (1)

  

   (2)

  使

   (3)

  

   (4)

  

产品重量出现问题,过高或过低——EPP成型时遇见的问题及解决方案(八)(图1)


  ~   

产品重量出现问题,过高或过低——EPP成型时遇见的问题及解决方案(八)(图2)